Bryggervangen 1 (storparcel 1 til åben/lav), 4640 Faxe

Off. udbud for Faxe Kommune - storparcel 1

I et attraktivt område i den vestlige del af Faxe by, smukt beliggende ned til Faxe Å udbydes i alt 4 storparceller.

Udbuddet sker til en vejledende mindstepris, hvortil der vil skulle tillægges moms.

Storparcellerne er primært udlagt til åben/lav boligbyggeri (parcelhuse), men der er også mulighed for tæt/lav boligbyggeri (rækkehuse) på storparcel 3 og bebyggelse i op til 3 etager på storparcel 4 på Faxe Sundhedscenter. Indenfor og mellem parcellerne er er der udlagt områder til grønne kiler, stier, legepladser m.v. og mod Faxe Å, er der udlagt å-beskyttet område, som skal henligge uberørt.

Storparcellerne sælges samlet eller enkeltvis. Storparcel 3 og 4 sælges dog kun samlet, idet adgangsvej til storparcel 4 skal etableres via storparcel 3, jf. Lokalplan 100-63 Sygehuskvarteret i Faxe.

Storparcel 1 som her udbydes er på ca. 25.500 m². På parcellen må der opføres åben/lav boligbyggeri, med en grundstørrelse på min. 900 m² og en bebyggelsesprocent på maksimalt 25%. Boligerne skal desuden opføres som lavenergibyggeri.

Parcellerne er IKKE byggemodnet og køber forestår for egen regning etablering af interne veje, stier og overkørsler til Rådhusvej.

Købstilbud skal afleveres i lukket kuvert eller indscannet elektronisk mærket "KØBSTILBUD" til ErhvervsMægler Næstved, på den i udbudsmaterialet udfærdigede købsaftale. Købsaftalen samt øvrige relevante dokumenter kan rekvireres ved henvendelse til ErhvervsMægler Næstved.

Køber opfordres til at orientere sig i salgsprospektets dokumenter, herunder særlig:

- Købsaftale
- Salgsvilkår, Salg af storparceller ved Godthåbsdalen i Faxe
- Notat om arealer syd for Rådhusvej i Faxe, udarbejdet af Center for Plan og Miljø
- Lokalplan 100-60, Boligområde Faxe Vest - Godthåbsdalen

Ejendommen udbydes efter reglerne om offentligt udbud, jvf. bekendtgørelse nr. 396 af d. 03.03.2021.

Nyeste

Ingen ejendomme passede til dine søgekriterier.