Cypresvej 9, (storparcel 7) (åben/lav), 4683 Rønnede

Storparcel på 24.401 m² til åben lav

I den østlige udkant af Rønnede by, i forlængelse af eksisterende nyere boligområde og med udsigt over åbne marker, udbydes denne storparcel på 24.401 m² (storparcel 7).

Storparcellen er udlagt til åben lav boligbebyggelse med grundstørrelser på mellem 700 og 1.000 m², dog må der ikke udstykkes koteletgrunde. Bebyggelsesforholdene giver mulighed for at etablere ca. 24 boligenheder.

Den vejledende mindstepris for storparcellen er fastsat til kr. 200 pr. m² ekskl. moms. Købsprisen vil blive tillagt moms.

Der er udarbejdet lokalplan for området.

Storparcellen er IKKE byggemodnet og køber forestår for egen regning etablering af interne veje, stier, overkørsler etc. samt betaling af tilslutningsafgifter og ledningsarbejder fra anvist tilslutning.

Det er muligt at erhverve yderligere byggegrunde, som ligger i forlængelse med storparcellen, hvor der kan bygges enten åben lav eller tæt lav.

Købstilbud skal afgives på købsaftale som rekvireres hos ErhvervsMægler Næstved og være ledsaget af et udkast til skitseprojekt med angivelse af bebyggelsesplan og beskrivelser af arkitektur og indretning.

Projektet bør beskrive bygningernes påtænkte anvendelse og ejerform samt interne veje, private fællesveje, stier og grønne arealer m.v. med henblik på at skabe gode rammer for et godt byliv for beboerne med offentlige og halvoffentlige zoner ved bebyggelsen. Evt. referenceprojekter må gerne medsendes.

Byrådet forbeholder sig frit at vægte højeste tilbudspris, projektforslag og anvendelsesform.

Om området:
Afstanden til Sydmotorvejen er ca. 1 km, og til Haslev Station er afstanden ca. 10 km.

Afstanden til skole og daginstitution i Kongsted er ca. 2 km og til indkøbsmuligheder i Rønnede ca. 2 km.

Området ligger tæt på Rønnede golfbane og Camp Adventure med trætopbane og skovtårn.

Rønnede har ca. 3.000 indbyggere, og byen har 2 større dagligvareforretninger.

Ejendommen udbydes efter reglerne om offentligt udbud, jvf. bekendtgørelse nr. 396 af d. 03.03.2011.

Nyeste

Ingen ejendomme passede til dine søgekriterier.