Tyttebærvej 27 (areal med 17 villagrunde), 4654 Faxe Ladeplads

Areal med 17 villagrunde

I udkanten af Faxe Ladeplads mod nord og med fantastisk udsigt over åbne marker og fredskov - udbydes dette boligareal på 19.485 m², som er udstykket i 17 parcelhusgrunde.

Arealet er i umiddelbar forlængelse af andet areal med 14 parcelhusgrunde, som Faxe Kommune selv byggemodner og sælger - og det er i øvrigt beliggende i umiddelbar forlængelse af eksisterende boligområde ved Brombærvej/Gartnerhaven.

Arealet er udstykket, men er IKKE byggemodnet og køber forestår for egen regning etablering af vej, overkørsel, internt fortov og vejbelysning o.s.v. samt betaling af tilslutningsafgifter og ledningsarbejder fra anvist tilslutning.

--

Den vejledende pris for storparcellen er fastsat til kr. 100 pr. m² ekskl. moms. Købsprisen vil blive tillagt moms.


Købstilbud (som rekvireres hos ErhvervsMægler Næstved) ønskes ledsaget af forslag til bebyggelsens udformning med varierende parcelhuse. Det er dog muligt for køber blot at stå for byggemodning af arealet og derefter sælge de udstykkede parcelhusgrunde, hvorefter slutkøberne står for at bygge eget hus. Eventuelle referenceprojekter modtages ligeledes. Endeligt skal købstilbuddet være ledsaget af bankerklæring eller bankgaranti for dokumentation for købers betalingsevne.

Ejendommen udbydes efter reglerne om offentligt udbud, jvf. bekendtgørelse nr. 396 af d. 03.03.2021.

Byrådet forbeholder sig ret til frit at vægte højeste tilbudspris, udstykningsforslag med mål og mulighed for variation i boligernes udformning.

Nyeste

Ingen ejendomme passede til dine søgekriterier.